Towarzystwo im. T. Konska

Towarzystwo Przyjaciół Szermierki im T. Konska w Rybniku

W kwietniu 2009 r. zarejestrowane zostało w Rybniku Towarzystwo Przyjaciół Szermierki im. T. Konska. Statutowym celem Towarzystwa jest wspieranie wszelkich działań Sekcji Szermierczej Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego. Założycielami Towarzystwa zostali byli zawodnicy, działacze, trenerzy oraz rodzice zawodników. Chodzi o to, aby trenerzy zajęli się głównie szkoleniem i wychowaniem młodzieży, natomiast Zarząd i członkowie Towarzystwa swoimi działaniami wsparli znacząco stronę finansowo-organizacyjną Sekcji. Szermierka w Rybniku ma długą tradycję sięgającą 1927 r. Sekcja mimo wielu trudności i zmian organizacyjnych nigdy nie przerwała swojej działalności. Szermierze z Rybnika odnosili wiele sukcesów na planszach krajowych i zagranicznych.

Aktualnie Sekcja Szermierki to grupa około 80 zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych, którymi opiekuje się troje trenerów. Trenerzy z ogromnym zaangażowaniem zajmują się szkoleniem młodzieży. Na sali spędzają kilka godzin dziennie, a w weekendy towarzyszą swoim podopiecznym na zawodach. W czasie wakacji trenerzy prowadzą obozy sportowe. Ponadto pełnią w klubie funkcje administracyjne i techniczne. Kierownikiem Sekcji i Prezesem RMKS Rybnik jest Krystian Fajkis. Krystian Fajkis jest Wiceprezesem ds. sportowych Polskiego Związku Szermierczego i Wiceprezesem ds. sportowych Śląskiego Związku Szermierczego. Artur Fajkis pełni funkcję trenera Młodzieżowej Kadry Narodowej juniorów w szpadzie mężczyzn.

Szermierze w bieżącym roki i poprzednich latach odnosili wiele wartościowych sukcesów (między innymi: brązowy medal Mistrzostw Europy Kadetów oraz liczne medale Drużynowych i Indywidualnych Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych). Sekcja organizuje zawody Pucharu Polski oraz coroczny Turniej Szermierczy „RYBNIK CUP”, w którym uczestniczą zawodniczki i zawodnicy z kraju i zagranicy.

Sekcja finansowana jest z dotacji Urzędu Miasta Rybnika, składek członkowskich, dobrowolnych wpłat rodziców, sponsorów i przyjaciół Sekcji. Wsparcie Sekcja uzyskuje także ze Ślaskiego Związku Szermierczego i Polskiego Związku Szermierczego.

Mamy ambicję zapewnić zawodnikom szkolenie na możliwie najwyższym poziomie i umożliwić im start w liczących się turniejach krajowych i międzynarodowych. Chcemy też organizować turnieje na wysokim poziomie w Rybniku. W tym celu poszukujemy wsparcia sponsorów, w każdym wymiarze i formie. Może to być nawet najmniejsza pomoc finansowa w organizacji imprez lub wyjazdów, dofinansowania zakupów sprzętu sportowego, a także zaopatrzenie w materiały reklamowe mogące być nagrodami dla uczestników zawodów.

Wsparcie to może przyjąć formę stałej współpracy lub doraźnej pomocy. W obu przypadkach z otrzymanych pieniędzy rozliczamy się w sposób wskazany przez sponsora i promujemynjego markę w mediach, na zawodach i w wydawnictwach klubowych. Istnieje także możliwość umieszczenia marki sponsora w nazwie turnieju i klubu.

Wszystkich przyjaciół szermierki zapraszamy do działalności w Towarzystwie.

Szermierzy wspierają:
herb miasta Rybnik logo Polskiego Związku Szermierczego logo Śląskiego Związku Szermierczego logo TPSz logo Becker Warkop logo PWiK logo LUBAR logo PZU logo PZU druzyna logo yoobee logo TOPKAMIEŃ