Działalność

Władze Towarzystwa

W dniu 22.06.2022 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym członkowie Towarzystwa Przyjaciół Szermierki im T. Konska w Rybniku w głosowaniu wybrali nowy Zarząd Towarzystwa:

 • Małgorzata Wróbel – Prezes
 • Monika Pękała – Wiceprezes
 • Małgorzata Klasik– Sekretarz
 • Krystian Fajkis – Członek
 • Arkadiusz Konsek – Członek

oraz Komisję Rewizyjną:

 • Andrzej Kałuziński – Przewodniczący
 • Izabela Lipp – Zgryźniak – Sekretarz
 • Leszek Lampert – Członek

Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Szermierki im. Tadeusza Konska w Rybniku

Zarząd Rybnickiego Towarzystwa Przyjaciół Szermierki im. T. Konska zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie się 22.06.2022 r. (środa) o godz. 19:00 pierwszy termin i 19:15 drugi termin, w sali konferencyjnej stadionu miejskiego MOSiR w Rybniku ul. Gliwicka. 

Porządek obrad 

 1. Otwarcie obrad przez Członka Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
 5. Podjęcie uchwały Nr 1 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Rybnickiego Towarzystwa Przyjaciół Szermierki im. Tadeusza Konska.
  1. Informacja Zarządu dotycząca zmian w Statucie.
  2. Opinia Komisji Rewizyjnej. 
  3. Głosowanie.
  4. Podjęcie Uchwały Nr 1 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Rybnickiego Towarzystwa Przyjaciół Szermierki im. Tadeusza Konska w ostatecznej wersji.
 6. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytoryczno – finansowego za rok 2021 i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi za kadencje 2017/2022 z wykonywania przez nich obowiązków.
  1. Sprawozdanie Zarządu
  2. Opinia Komisji Rewizyjnej 
  3. Głosowanie
  4. Podjęcie Uchwały Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytoryczno – finansowego za rok 2021 i udzielenie absolutorium Zarządowi podczas kadencji 2017/2022.
 7. Wybory do Zarządu  Rybnickiego Towarzystwa Przyjaciół Szermierki im. Tadeusza Konska na kadencję 2022/2026.
  1. Zgłaszanie kandydatów 
  2. Głosowanie nad poszczególnymi kandydatami
  3. Podjęcie Uchwały Nr 3 o powołaniu składu osobowego Rybnickiego Towarzystwa Przyjaciół Szermierki im. Tadeusza Konska na kadencje 2022/2026.
 8. Wybory do Komisji Rewizyjnej  Rybnickiego Towarzystwa Przyjaciół Szermierki im. Tadeusza Konska na kadencje 2022/2026.
  1. Zgłaszanie kandydatów
  2. Głosowanie
  3. Podjęcie Uchwały Nr 4 o powołaniu składu osobowego  Komisji Rewizyjnej  Rybnickiego Towarzystwa Przyjaciół Szermierki im. Tadeusza Konska na kadencje 2022/2026.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Nowe Władze Towarzystwa Przyjaciół Szermierki

W dniu 21.02.2017 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym członkowie Towarzystwa Przyjaciół Szermierki im T. Konska w Rybniku w głosowaniu wybrali nowy Zarząd Towarzystwa:

 • Adam Kotas – Prezes
 • Daria Kudio – Wiceprezes
 • Monika Pękała – Sekretarz
 • Krystian Fajkis – Członek
 • Arkadiusz Konsek – Członek

oraz Komisję Rewizyjną:

 • Andrzej Kałuziński – Przewodniczący
 • Michał Białas – Sekretarz
 • Leszek Lampert – Członek

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Szermierki im. T. Konska w Rybniku zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie się 21.02.2017 r. (wtorek) o godz. 18:00 pierwszy termin i 18:15 drugi termin, w sali konferencyjnej stadionu miejskiego MOSiR w Rybniku ul. Gliwicka.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Przyjęcie regulaminu zebrania
 5. Podjęcie uchwały o sposobie głosowania
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji mandatowo- skrutacyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji uchwał i wniosków.
 8. Sprawozdanie z czteroletniej kadencji ustępującego Zarządu
 9. Sprawozdanie komisji rewizyjnej i przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu bilansu i rachunku strat i zysku za 2016 r.
 11. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 12. Udzielenie absolutorium ustępującym członkom Komisji Rewizyjnej.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.
 14. Przedstawienie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 15. Wybór władz: członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej na następną kadencję
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie

Zapraszamy

PIKNIK 2015

Jak co roku na Grzybówce w Rybniku-Golejowie odbył się piknik szermierczy z udziałem całych rodzin szermierczych 🙂 W trakcie pikniku przedstawiono wyniki sekcji w pierwszym półroczu sekcji 2015 oraz  założenia na drugą część roku. Były oczywiście rozmowy, zabawy i konkursy.

IMG_4443 IMG_4441 IMG_4423 IMG_4427 IMG_4404 IMG_4403 IMG_4413 IMG_4407 20150620_180800 20150620_164923 IMG_4472

 

Piknik szermierczy

Już tradycyjnie Towarzystwo Przyjaciół Szermierki im. Tadeusza Konska wraz z sekcją szermierczą RMKS Rybnik zaprasza wszystkich przyjaciół szermierki na piknik integracyjny organizowany na zakończenie niezwykle udanego sezonu (i rozpoczęcie wakacji).

Piknik zacznie się 20 czerwca 2015 roku o godzinie 16:00 i będzie trwał „do ostatniego gościa”. Tak samo jak w zeszłym roku zapraszamy na Grzybówkę w Golejowie (dojazd od Rybnika- na światłach w Golejowie ul. Książenicką w prawo, za 350 m w lewo ulicą Podgórną do końca- około 1 kilometra. Możliwy też dojazd czarnym szlakiem rowerowym na przykład spod bazyliki). Miejsce piknikowe jest zadaszone, więc pogoda nie powinna nam przeszkadzać.

W programie spotkania to co zawsze- podsumowanie roku, wyróżnienie zawodników, gry i zabawy, grill, napoje bezalkoholowe. Cała reszta zależy od nas- zachęcamy Państwa do przynoszenia domowych wypieków i zgłaszania pomysłów zajęć piknikowych.

ZAPRASZAMY!

 

 

Szermierzy wspierają:
herb miasta Rybnik logo Polskiego Związku Szermierczego logo Śląskiego Związku Szermierczego logo TPSz logo Becker Warkop logo PWiK logo LUBAR logo PZU logo PZU druzyna Artech logo yoobee logo TOPKAMIEŃ