RMKS Sekcja Szermierki

O Sekcji Szermierki

1. Obiekt:
Sala szermiercza MOSiR ul. Powstańców Śląskich 40/42.
Bazą treningową sekcji szermierczej jest sala szermiercza w pawilonie mieszczącym się na obiektach MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 40/42. Jest to specjalistyczna sala przystosowana dla potrzeb szermierki. Obecnie jest tam zamontowanych 5 – plansz metalizowanych, które wyposażone są w aparaty elektryczne do sędziowania wraz z urządzeniami świetlnymi do sygnalizacji trafień. W suficie zamontowane są wyciągi służące do bezkolizyjnego podłączenia zawodników przewodami elektrycznymi z aparatami sędziowskimi.

sala szermiercza1 sala szermiercza 2 sala szermiercza 3 sala szermiercza 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kadra trenerska:

3. Zajęcia  treningowe:
Poniedziałek – piątek 16.00 – 20.00

4.Szkolenie:
Odbywa się w jednej broni – szpadzie dziewcząt i chłopców. W sekcji trenuje około 60 zawodniczek i zawodników. Zajęcia treningowe prowadzone są w trzech grupach ćwiczebnych (podział ze względu na stopień zaawansowania w szkoleniu). Grupa początkująca (najmłodsze zawodniczki i zawodnicy) mają zajęcia treningowe dwa razy w tygodniu, natomiast grupy średniozaawansowana i zaawansowana trenują codziennie od poniedziałku do piątku po dwie godziny i niejednokrotnie dłużej. W niedziele godzinne zajęcia na basenie w ramach sportów uzupełniających.

Oprócz zajęć treningowych w soboty i niedziele zawodnicy i zawodniczki biorą udział w zawodach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym według kalendarza imprez Śląskiego i Polskiego Związku Szermierczego, konsultacjach i zgrupowaniach Kadry Narodowej Juniorów oraz Kadry Wojewódzkiej Juniorów i Młodzików. W okresie zimowym i letnim większa część zawodników i zawodniczek bierze udział w zgrupowaniach szermierczych organizowanych przez naszą sekcję „Sportowe Wakacje”, Śląską Federację Sportu oraz Polski Związek Szermierczy.
Dla dzieci, które zostają w Rybniku w okresie ferii zimowych i letnich na miejscu organizujemy zajęcia sportowe na sali szermierczej. Z uwagi na bardzo dobre warunki treningowe i specjalistyczną salę szermierczą, w Rybniku odbywają się konsultacje Kadry Wojewódzkiej Juniorów, w których uczestniczą najlepsi zawodnicy naszej sekcji finansowane przez Śląską Federacją Sportu w Katowicach.
Sekcja współpracuje z UKS „Rapier” przy SP-5 i UKS „Reflex” przy G-2, tam odbywa się szkolenie podstawowe grup naborowych, najlepsi zawodnicy i zawodniczki mają możliwość kontynuowania szkolenia w sekcji szermierczej RMKS Rybnik.
Sekcja jest organizatorem cyklicznego Międzynarodowego Turnieju Szermierczego „Rybnik Cup” w którym startuje około 200 zawodniczek i zawodników nie tylko z całego kraju, ale i zagranicy. Wielokrotnie organizowała Mistrzostwa i Puchary Polski we wszystkich kategoriach wiekowych.
Zawodnicy naszej sekcji startują w najważniejszych imprezach szermierczych w kraju i zagranicą: Mistrzostwach Świata i Europy juniorów i kadetów, Pucharach Świata i Europy juniorów i kadetów, Mistrzostwach Polski i Śląska we wszystkich kategoriach wiekowych, turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych, zdobywając medale w rywalizacji indywidualnej i drużynowej. Duża grupa naszych zawodników objęta jest szkoleniem Kadry Narodowej Juniorów oraz Kadr Wojewódzkich Juniorów i Młodzików w szpadzie chłopców i dziewcząt.

Szermierzy wspierają:
herb miasta Rybnik logo Polskiego Związku Szermierczego logo Śląskiego Związku Szermierczego logo TPSz logo Becker Warkop logo PWiK logo LUBAR logo PZU logo PZU druzyna Artech logo yoobee logo TOPKAMIEŃ