Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Szermierki im. Tadeusza Konska w Rybniku

Zarząd Rybnickiego Towarzystwa Przyjaciół Szermierki im. T. Konska zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie się 22.06.2022 r. (środa) o godz. 19:00 pierwszy termin i 19:15 drugi termin, w sali konferencyjnej stadionu miejskiego MOSiR w Rybniku ul. Gliwicka. 

Porządek obrad 

 1. Otwarcie obrad przez Członka Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
 5. Podjęcie uchwały Nr 1 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Rybnickiego Towarzystwa Przyjaciół Szermierki im. Tadeusza Konska.
  1. Informacja Zarządu dotycząca zmian w Statucie.
  2. Opinia Komisji Rewizyjnej. 
  3. Głosowanie.
  4. Podjęcie Uchwały Nr 1 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Rybnickiego Towarzystwa Przyjaciół Szermierki im. Tadeusza Konska w ostatecznej wersji.
 6. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytoryczno – finansowego za rok 2021 i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi za kadencje 2017/2022 z wykonywania przez nich obowiązków.
  1. Sprawozdanie Zarządu
  2. Opinia Komisji Rewizyjnej 
  3. Głosowanie
  4. Podjęcie Uchwały Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytoryczno – finansowego za rok 2021 i udzielenie absolutorium Zarządowi podczas kadencji 2017/2022.
 7. Wybory do Zarządu  Rybnickiego Towarzystwa Przyjaciół Szermierki im. Tadeusza Konska na kadencję 2022/2026.
  1. Zgłaszanie kandydatów 
  2. Głosowanie nad poszczególnymi kandydatami
  3. Podjęcie Uchwały Nr 3 o powołaniu składu osobowego Rybnickiego Towarzystwa Przyjaciół Szermierki im. Tadeusza Konska na kadencje 2022/2026.
 8. Wybory do Komisji Rewizyjnej  Rybnickiego Towarzystwa Przyjaciół Szermierki im. Tadeusza Konska na kadencje 2022/2026.
  1. Zgłaszanie kandydatów
  2. Głosowanie
  3. Podjęcie Uchwały Nr 4 o powołaniu składu osobowego  Komisji Rewizyjnej  Rybnickiego Towarzystwa Przyjaciół Szermierki im. Tadeusza Konska na kadencje 2022/2026.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Szermierzy wspierają:
herb miasta Rybnik logo Polskiego Związku Szermierczego logo Śląskiego Związku Szermierczego logo Deutschebank logo TOPKAMIEŃ logo LUBAR logo TPSz logo yoobee logo Hossa logo PZU logo PZU druzyna