Michał Białas

Nowe Władze Towarzystwa Przyjaciół Szermierki

W dniu 21.02.2017 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym członkowie Towarzystwa Przyjaciół Szermierki im T. Konska w Rybniku w głosowaniu wybrali nowy Zarząd Towarzystwa:

 • Adam Kotas – Prezes
 • Daria Kudio – Wiceprezes
 • Monika Pękała – Sekretarz
 • Krystian Fajkis – Członek
 • Arkadiusz Konsek – Członek

oraz Komisję Rewizyjną:

 • Andrzej Kałuziński – Przewodniczący
 • Michał Białas – Sekretarz
 • Leszek Lampert – Członek

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Szermierki im. T. Konska w Rybniku zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie się 21.02.2017 r. (wtorek) o godz. 18:00 pierwszy termin i 18:15 drugi termin, w sali konferencyjnej stadionu miejskiego MOSiR w Rybniku ul. Gliwicka.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Przyjęcie regulaminu zebrania
 5. Podjęcie uchwały o sposobie głosowania
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji mandatowo- skrutacyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji uchwał i wniosków.
 8. Sprawozdanie z czteroletniej kadencji ustępującego Zarządu
 9. Sprawozdanie komisji rewizyjnej i przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu bilansu i rachunku strat i zysku za 2016 r.
 11. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 12. Udzielenie absolutorium ustępującym członkom Komisji Rewizyjnej.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.
 14. Przedstawienie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 15. Wybór władz: członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej na następną kadencję
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie

Zapraszamy

Szermierzy wspierają:
herb miasta Rybnik logo Polskiego Związku Szermierczego logo Śląskiego Związku Szermierczego logo TPSz logo Becker Warkop logo PWiK logo LUBAR logo PZU logo PZU druzyna Artech logo yoobee logo TOPKAMIEŃ